Kelder waterdicht maken

Vochtproblemen in kelders zijn een veelvoorkomend probleem en kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. Omdat vocht in de woning zeer schadelijk is voor de gezondheid worden dergelijke problemen dan ook best zo snel mogelijk aangepakt.

kelder waterdicht makenMogelijke oorzaken van vocht in de kelder

Vochtproblemen worden vaak veroorzaakt door constructiefouten. Wanneer het oppervlakte- of het grondwater een danig hoog niveau bereikt kan het water tegen de vochtwerende voorzieningen in de funderingen drukken en zodoende de kelder binnenstromen. Bij een degelijk gebouwde kelder werd rekening gehouden met een mogelijke stijging van het waterniveau, constructiefouten komen echter regelmatig voor.

Daarnaast kunnen ook andere factoren vochtproblemen veroorzaken: poreuze wanden als gevolg van ouderdom, lekken, slechte aansluitingen, etc.

Oplossingen voor vocht in de kelder

Indien u kampt met een vochtprobleem kan u uw kelder waterdicht maken. U kan daarvoor een gespecialiseerde firma in vochtbestrijding aanspreken of zelf de handen uit de mouwen steken. Een kelder van binnen uit waterdicht maken is in principe enkel een noodoplossing aangezien het probleem zich meestal situeert aan de buitenkant van de kelder. Toch is dit, zeker in geval van oudere woningen, in de meeste gevallen de enige oplossing.

Enkele tips voor het waterdicht maken van uw kelder:

– Een kelder waterdicht maken doet u best wanneer de kelder droog staat.

– Maak gaten en scheuren dicht met een waterafwerende pleister. Snelhardende producten kunnen een oplossing bieden voor het dichten van dringende lekken. Bij het bepleisteren moet u minutieus tewerk gaan. Zorg ervoor dat de hele wand egaal bedekt is en besteed extra aandacht aan de voegen tussen de vloer en de wanden.

Voor de keuze van de juiste producten kan u het best raad vragen in een gespecialiseerde firma of doe- het- zelf- zaak.

– In een tweede fase brengt u een waterafwerende pleister aan op alle muren. Bij de keuze van die pleister moet u rekening houden met de staat van de kelderwanden (poreus, vochtig, etc.).

– In een laatste fase werkt u de vloer af. Het waterdicht maken van de kelderwanden alleen heeft immers geen zin.