Vocht bestrijden: tips en oplossingen

Een vochtig huis leidt tot een ongezonde woonomgeving voor de inwoners en is bovendien schadelijk voor de woning zelf. Vermoedt u dat uw woning te kampen heeft met vocht, onderneem dan zo snel mogelijk actie.

Vocht in uw woning kan het gevolg zijn van optrekkend vocht uit grondwater, condensatievocht of infiltratievocht. Als u vocht wilt bestrijden, dan zult u eerst moeten achterhalen waardoor het vocht veroorzaakt wordt.

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door grond-en regenwater dat optrekt in de fundering en het metselwerk. Zo worden de binnenmuren van de woning nat. Dit probleem komt vaak voor in oudere woningen. U kunt optrekkend vocht verwijderen door de buitenmuren te (laten) injecteren. Er wordt dan een vochtwerend middel in de spouwmuur gespoten waardoor de muur waterdicht wordt.

vocht verwijderenCondensatievocht

Condensatievocht ontstaat als er sprake is van een groot temperatuurverschil aan de binnen- en de buitenkant van de buitenmuur. Bij enkele beglazing is dat vaak goed te zien.

Om het probleem van condensatievocht op te lossen dient de enkele beglazing vervangen te worden door dubbele beglazing. Ook is het belangrijk om de woning voldoende te ventileren zodat de vochtige lucht kan afgevoerd worden.

Infiltratievocht

Infiltratievocht dringt binnen via scheuren of poreus materiaal. Grote scheuren moeten gerepareerd worden met een vulmiddel en vervolgens behandeld worden met een vochtwerende coating. Bij kleine scheuren volstaat alleen een coating. Poreus materiaal kan behandeld worden door een vochtwerende beschermlaag aan te brengen.

Vocht bestrijden is vaak werk voor een professional. Bij elk soort vochtprobleem hoort namelijk een specifieke behandeling. Twijfelt u over de oorzaak van vocht in uw woning, raadpleeg dan een professional in vochtbestrijding. Deze vakmannen kunnen de oorzaak van een vochtprobleem achterhalen en bepalen zo een doeltreffende oplossing om vocht te bestrijden.

Hoe een vochtige muur behandelen?

Vocht in de muur is een vaak voorkomend fenomeen van vochtproblemen. Een vochtige muur vertoont vaak plots schimmel en ziet er dus niet netjes uit. Zo kan er na een tijdje bijvoorbeeld zwarte schimmel op de muur tevoorschijn komen. Staan er kasten of andere meubels tegen de vochtige muur, is het goed mogelijk dat de achterkant van deze meubels ook aangetast zijn.

Een vochtige muur herkent u aan zwarte schimmelplekken, vochtlijnen of vochtkringen op de muur. Ook kan vocht in de muren soms te herkennen zijn door een muffe geur in huis. Deze geur komt vaak voor wanneer er schimmel op de muur hangt.

vochtige muren Hoe komt vocht in de muur?

Een muur wordt vochtig doordat er doorvoer is van vocht. Dit kan op een lekkage duiden in het dak of in de gevel.

Het lek kan zich bijvoorbeeld ook in een leiding bevinden of veroorzaakt worden door een gaatje aan het verwarmingssysteem. Dan zitten de vochtplekken vaak boven in de muur en geven dan ook de plaats aan waar de lekkage zich bevindt. Om een lek op te sporen is het aan te raden om beroep te doen op een specialist. Zelf het lek zoeken in uw woning is vaak onbegonnen werk voor een leek.

Een andere oorzaak van een vochtige muur is optrekkend vocht. De muur is dan niet waterdicht waardoor het grondwater geabsorbeerd wordt en in de muur omhoogtrekt. Optrekkend vocht kan veroorzaakt worden doordat de waterkerende laag op de muur ontbreekt.

vochtige muurWat is er tegen vochtige muren te doen?

Een lekkage kan het best door een vakman verholpen worden. Die kan het lek precies opsporen en op vakkundige wijze repareren.

Optrekkend vocht kan verholpen worden door de muren te laten injecteren. Daarvoor worden er gaten in de buitenmuur geboord waardoor een vochtwerend middel wordt ingespoten in de spouw. Dit middel zet uit en wordt hard en vervolgens krijgt het grondwater geen kans meer.

Vochtbestrijding tijdens renovatie

Tijdens de renovatie van een woning duiken vroeg of laat vochtproblemen op die vaak te wijten zijn aan de ouderdom van de woning. Oudere woningen hebben vaak water in de kelder en hebben bovendien geen waterkerende laag.

VochtbestrijdingVooral bij het strippen van een woning komen vochtproblemen van het verleden vaak naar boven. Bij een woning die vroeger te maken had met vocht, is het bijvoorbeeld mogelijk dat er pleister meekomt wanneer u het behang verwijdert van de muren.

Vaak is het moeilijk om uit te maken of het vochtprobleem opgelost werd en of dit voldoende was om nooit meer met vocht te maken te hebben. Hiervoor is het aan te raden om advies in te winnen bij een specialist in vochtbestrijding. Een expert zal duidelijke info kunnen geven over een mogelijke oplossing en wanneer deze dient uitgevoerd te worden tijdens de renovatiewerken.

Water in de kelder

In oudere woningen staat er vaak water in de kelder. Om een kelder volledig droog te houden, is het nodig om kelderdichting of een andere oplossing te voorzien. Dit is iets dat best gebeurd na de grove ruwbouwwerken van de woning.

Wat is de ideale luchtvochtigheid in huis?

De luchtvochtigheid in uw woning is van groot belang. Een te lage of te hoge luchtvochtigheid kan namelijk nefast zijn voor uw gezondheid én uw woning. Zo kan een te hoge luchtvochtigheid vochtproblemen veroorzaken. Daarnaast is een lage luchtvochtigheid, een droge lucht dus, ook ongezond voor uw lichaam.

Ideale luchtvochtigheid in huisDe ideale luchtvochtigheid in huis

De ideale luchtvochtigheid in huis tussen 40 en 60%. Indien de luchtvochtigheid in uw woning hoger ligt dan 60% voor een langere periode, heeft u waarschijnlijk te maken met een vochtprobleem.

Het is belangrijk dat een mogelijk vochtprobleem zo snel mogelijk behandeld wordt. Indien u dit langere tijd laat aanslepen, is het mogelijk dat dit voor schade aan uw woning zorgt. Bovendien is een vochtprobleem vaak ook schadelijk voor uw gezondheid.

Gevolgen van hoge luchtvochtigheid in huis

Een te hoge luchtvochtigheid in een woning kan leiden tot schimmel. Dit is een vochtprobleem dat erg schadelijk is voor uw gezondheid. Vooral kinderen, zwangere vrouwen en oudere personen kunnen hier werkelijk last van ervaren. Daarnaast kan schimmel ook uw woning aantasten. Zo kunnen uw meubels of meubels beschimmeld raken.

Hoge luchtvochtigheid in huis oplossen

Als de hoge luchtvochtigheid in huis wordt veroorzaakt door een vochtprobleem, is het van groot belang dat u zo snel mogelijk dit probleem oplost. Een specialist in vochtbestrijding vindt vaak makkelijk de oorzaak van het probleem en stelt dan ook een doeltreffende behandeling voor.

Kelder waterdicht maken

Vochtproblemen in kelders zijn een veelvoorkomend probleem en kunnen uiteenlopende oorzaken hebben. Omdat vocht in de woning zeer schadelijk is voor de gezondheid worden dergelijke problemen dan ook best zo snel mogelijk aangepakt.

kelder waterdicht makenMogelijke oorzaken van vocht in de kelder

Vochtproblemen worden vaak veroorzaakt door constructiefouten. Wanneer het oppervlakte- of het grondwater een danig hoog niveau bereikt kan het water tegen de vochtwerende voorzieningen in de funderingen drukken en zodoende de kelder binnenstromen. Bij een degelijk gebouwde kelder werd rekening gehouden met een mogelijke stijging van het waterniveau, constructiefouten komen echter regelmatig voor.

Daarnaast kunnen ook andere factoren vochtproblemen veroorzaken: poreuze wanden als gevolg van ouderdom, lekken, slechte aansluitingen, etc.

Oplossingen voor vocht in de kelder

Indien u kampt met een vochtprobleem kan u uw kelder waterdicht maken. U kan daarvoor een gespecialiseerde firma in vochtbestrijding aanspreken of zelf de handen uit de mouwen steken. Een kelder van binnen uit waterdicht maken is in principe enkel een noodoplossing aangezien het probleem zich meestal situeert aan de buitenkant van de kelder. Toch is dit, zeker in geval van oudere woningen, in de meeste gevallen de enige oplossing.

Enkele tips voor het waterdicht maken van uw kelder:

– Een kelder waterdicht maken doet u best wanneer de kelder droog staat.

– Maak gaten en scheuren dicht met een waterafwerende pleister. Snelhardende producten kunnen een oplossing bieden voor het dichten van dringende lekken. Bij het bepleisteren moet u minutieus tewerk gaan. Zorg ervoor dat de hele wand egaal bedekt is en besteed extra aandacht aan de voegen tussen de vloer en de wanden.

Voor de keuze van de juiste producten kan u het best raad vragen in een gespecialiseerde firma of doe- het- zelf- zaak.

– In een tweede fase brengt u een waterafwerende pleister aan op alle muren. Bij de keuze van die pleister moet u rekening houden met de staat van de kelderwanden (poreus, vochtig, etc.).

– In een laatste fase werkt u de vloer af. Het waterdicht maken van de kelderwanden alleen heeft immers geen zin.

Problemen veroorzaakt door vocht in huis

Bruine vlekken op de muur, zwarte schimmel in het hoekje, wat doet u er aan en waar komt dit vandaan? De plek waar u de schade ziet, is vaak niet de plek waar de oorzaak van het vochtprobleem ligt. Er zijn heel veel mogelijke oorzaken van vochtproblemen. Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken van vocht in huis.

Opstijgend vocht

Opstijgend vochtVocht dat uit de grond omhoog komt, komt heel vaak voor indien het huis onvoldoende beschermd is tegen grondwater. Dit komt vaak voor bij oudere huizen.

Nieuwe huizen worden hiertegen beschermd via verticale en horizontale vochtweringen. Er worden in de funderingen waterondoordringbare lagen aangebracht.

Neerslag

Slagregen kan in de kleinste kiertjes van het huis doordringen bijvoorbeeld tussen de dakconstructie en de muur, raamkozijnen en metselwerk. Platte daken zijn ook gevoelig aan binnendringend vocht. Scheurtjes in het dak zijn al voldoende om een vochtprobleem te veroorzaken.

Wateroverlast

Een lekkende afdichting, een gebroken waterleiding, enz. zijn nog een reden voor vochtproblemen. Bij dit soort problemen kent u vaak snel de oorzaak en is deze dan ook relatief makkelijke op te lossen.

Condens

Er zit steeds waterdamp in de lucht en deze kan onder bepaalde omstandigheden neerslaan op oppervlakken. Dit vochtprobleem komt ook vaak voor bij nieuwbouw om dat de bouwmaterialen zeer vochtig zijn. Er moet zeker voldoende geventileerd worden. Bouwvocht verdwijnt na gemiddeld twee jaar.

Bij ernstige schade is het aangewezen een vochtspecialist te raadplegen. Een professional in vochtbestrijding kan namelijk vaak snel de oorzaak van het vochtprobleem achterhalen en u een passende oplossing bieden.

Vochtbestrijding: Soorten vochtproblemen in huis

Bruine vlekken op de muur, zwarte schimmel in het hoekje, wat doet u er aan en waar komt dit vandaan? De plek waar u de schade ziet, is vaak niet de plek waar de oorzaak van het vochtprobleem ligt. Er zijn heel veel mogelijke oorzaken van vochtproblemen. Hieronder vindt u er enkele.

vochtprobleemOpstijgend vocht
Vocht dat uit de grond omhoog komt heel vaak voor indien het huis onvoldoende beschermd is tegen grondwater. Dit komt vaak voor bij oudere huizen. Nieuwe huizen worden hiertegen beschermd via verticale en horizontale vochtweringen. Er worden in de funderingen waterondoordringbare lagen aangebracht.

Neerslag
Slagregen kan in de kleinste kiertjes van het huis doordringen bijvoorbeeld tussen de dakconstructie en de muur, raamkozijnen en metselwerk. Platte daken zijn ook gevoelig aan binnendringend vocht. Scheurtjes in het dak zijn al voldoende om een vochtprobleem te veroorzaken.

Wateroverlast
Een lekkende afdichting, een gebroken waterleiding, enz. zijn nog een reden voor vochtproblemen. Bij dit soort problemen kent u vaak snel de oorzaak en is deze dan ook relatief makkelijke op te lossen.

Condens
Er zit steeds waterdamp in de lucht en deze kan onder bepaalde omstandigheden neerslaan op oppervlakken. Dit vochtprobleem komt ook vaak voor bij nieuwbouw om dat de bouwmaterialen zeer vochtig zijn. Er moet zeker voldoende geventileerd worden. Bouwvocht verdwijnt na gemiddeld twee jaar.

Bij ernstige schade is het aangewezen een vochtspecialist te raadplegen voor de vochtbestrijding. Het is immers niet voldoende met de uiterlijke kenmerken van een vochtprobleem aan te pakken, zoals schimmel. Zolang de oorzaak van het probleem niet opgelost wordt, keert de schimmel terug.

Correcte diagnose stellen bij vochtbestrijding

Kampt u met vocht in huis? Of vermoedt u dat er een vochtprobleem schuilt in uw woning? Blijf dan niet bij de pakken zitten. Vocht kan namelijk heel wat schade toebrengen aan uw woning. Zo kan het isolatiemateriaal in uw woning aangetast worden.

vochtbestrijdingVoordat het vochtprobleem kan opgelost worden, dient u echter de oorzaak van het probleem te kennen. Soms is dit een onschuldig probleem zoals een lek in een afvoer- of aanvoerbuis.

De oorzaak van vocht kan natuurlijk ook heel wat ernstiger zijn zoals het verkeerd plaatsen van de waterkerende laag in de woning. Zo kan het vocht tot een anderhalve meter boven het grondniveau stijgen. Dit probleem heet opstijgend vocht.

Een correcte diagnose is dus de belangrijkste factor bij vochtbestrijding. Heeft u zelf niet voldoende kennis om de oorzaak van het vochtprobleem te achterhalen? Twijfel dan niet en contacteer een professional in vochtbestrijding.

Eenmaal een correcte diagnose is gesteld, kunnen vaak verschillende oplossingen overwogen worden. Het belang van een professional in vochtbestrijding dient dus niet onderschat te worden. Het kan u heel wat kosten én leed besparen.

5 handige tips om lekkages te voorkomen

Voorkom lekkages door regelmatig alle watergevoelige plekken in het huis of gebouw te controleren en te onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de keuken, het dak en de badkamer. Tijdens het controleren is het belangrijk dat je weet waar je op moet letten. Hier zijn een aantal tips voor het voorkomen van lekkages en het herkennen van gevoelige plekken en problemen.

lekkageControleer waterleidingen
Het is erg belangrijk dat waterleidingen goed worden onderhouden en gecontroleerd. Zo kunnen lekkages worden voorkomen. Sluit hiervoor een onderhoudscontract af met een professionele installateur. Die kan de waterleidingen regelmatig controleren, en indien nodig repareren.

Verwijder verstoppingen op het dak
Inspecteer regelmatig het dak van je huis en controleer daarnaast ook de afvoeren en dakgoten. Dit is met name belangrijk als je een plat dak hebt. Zo’n dak is gevoelig voor lekkages, omdat het water minder goed kan worden weggevoerd in het geval van verstoppingen. Vuil en verstoppingen moeten daarom regelmatig worden weggehaald. Denk hierbij aan bladeren en takken.

Breng een kitnaad aan tussen de muur en het aanrechtblad
In de keuken kunnen ook lekkages ontstaan. Om deze te voorkomen, is het bijvoorbeeld verstandig om een kitnaad aan te brengen tussen de muur en het aanrechtblad. Het is belangrijk om deze kitnaad regelmatig te controleren en schoon te houden. De kitnaad mag niet loslaten of grijs kleuren. Ook moet er worden gelet op het ontstaan van schimmel. Een eventuele vervanging kan worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

Sluit de buitenkraan af tijdens vorstperiodes
Een buitenkraan is een gevoelige plek voor lekkages, met name in de winter. Die lekkages kunnen ontstaan wanneer er nog water in de leiding van de kraan zit als het graat vriezen. Het water bevriest en zo ontstaan er barsten in de leiding. Om lekkages te voorkomen, dien je de in de winterperiode de buitenkraan af te sluiten. Ook moet je de waterleiding laten leeglopen. Er zijn ook vorstbestendige kranen te koop. Die beschikken over een automatische leegloopinrichting, die de leidingen en de kraan beschermt.

Maak gebruik van een bouwdroger bij nieuwe gebouwen
Bij pas gebouwde huizen en andere gebouwen is er vaak sprake van enige waterschade of vocht, doordat er tijdens de bouw water naar binnen is geregend. Nieuwe bouwmaterialen beschikken daarnaast ook over vocht, dat naar verloop van tijd verdampt. Voordat je bijvoorbeeld de betonnen muren kan gaan schilderen of stucen, is het belangrijk dat de ondergrond zo droog mogelijk is. Voor die klus is een bouwdroger huren een effectieve oplossing. Die kan de bouwplaats op een efficiënte manier ontvochtigen.

Waterschade kan eenvoudig worden voorkomen
Om je te wapenen tegen lekkages, kun je dus een aantal dingen doen. Het begint allemaal met het uitvoeren van regelmatige controles op plekken waar water wordt gebruikt, of waar het in contact komt met het gebouw. Vervolgens is het belangrijk om zo nu en dan onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, om verstoppingen, slijtage en schade te voorkomen. Als je controles of onderhoudsklussen niet zelf uit kunt voeren, is het verstandig om de hulp in te schakelen van een vakkundige installateur.

Opstijgend vocht: hoe herkennen en behandelen?

Veel oudere gebouwen hebben last van opstijgend vocht. Het vocht wordt door de kleine buisjes in de poreuze stenen omhooggezogen. Als gevolg van dit probleem wordt de structuur van het metselwerk aangetast. Je kan opstijgend vocht herkennen aan bruine vlekken op de muren, een muffe geur, behang dat kronkelt, bepleistering die afschilfert, enz.

De levensduur van je woning kan aanzienlijk achteruit gaan omdat er scheuren kunnen ontstaan. Stenen kunnen verpulveren of afbrokkelen. Een muur die aangetast is door opstijgend vocht is bedekt met donkere vochtplekken en eventueel schimmel.

opstijgend vochtHet vocht in de muren en de warmte in de woning is de ideale combinatie voor de schimmels om te groeien. Deze schimmels zijn ook nog eens ongezond en kunnen astma, bronchitis of andere longaandoeningen als gevolg hebben. De isolatie van uw huis zal door opstijgend vocht ook aangetast worden.

Opstijgend vocht wordt meestel chemisch behandeld. Er worden gaten in de muren gemaakt en daarin wordt een chemische stof gespoten. Deze stof zal voorkomen dat het vocht zich naar boven kan verplaatsen. Men gebruikt een gel die snel droogt omdat deze geld anders met het water zou kunnen omhoog gezogen worden.

Schimmel in huis

Schimmels

Had u al eens last van schimmel in huis? Moet u zich dan zorgen maken over uw gezondheid? In vele gevallen zijn schimmels relatief onschuldig. Ons lichaam beschikt immers over een afweersysteem dat de meeste van deze schimmels tegenhoudt.

Toch kan schimmel in huis ook ernstige gezondheidsklachten, en volgens enkele onderzoekers, zelfs kanker veroorzaken. De meest voorkomende symptomen van schimmelinfecties zijn irritatie van de neus- en oogslijmvliezen, hoofdpijn en moeheid.

Soorten schimmels

Schimmel in huisEr bestaan duizenden soorten schimmel, een aantal van hen worden ook binnenshuis aangetroffen:

Penicillium en aspergilius: veelvoorkomend op de muren van badkamers, woonkamers en keukens. Vooral behangpapier en muurverf zorgen voor een snelle verspreiding.
Alternaria: een schimmelgeslacht dat behoor de Ascomyceten. De schimmel is een belangrijke veroorzaker van plantenziektes maar komt ook voor in de woning en wordt in verband gebracht met slokdarmkanker en astma.
Sphaerospermum: veelvoorkomend en verantwoordelijk voor besmettingen in slaapkamers en in badkamers.
Cladosporium herbarum: ontwikkelt zich niet op bouwmaterialen maar zijn sporen kunnen tijdens de zomer binnendringen langs deuren en ramen.
Cladosporium sphaerospermum, Alternaria alternata: komen voor in matrassen als gevolg van de slechte verluchting in kamers.

Wat kan u doen aan schimmel in huis?

Aangezien schimmels zich ontwikkelen in een vochtige omgeving is het essentieel uw huis droog te houden.

– Om schimmelvorming te bestrijden en te voorkomen moeten alle bronnen van vocht (zoals bijvoorbeeld lekkages) vermeden worden. Indien de schimmel veroorzaakt wordt door een vochtprobleem, moet dit probleem aangepakt worden.
– U moet uw woning steeds optimaal ventileren, ook tijdens koude dagen.
– Een te lage temperatuur (minder dan 15°C) zal ’s nacht voor condens en dus mogelijks voor vochtplekken zorgen. Zorg daarom dat u de temperatuur van uw woning steeds boven deze grens houdt.
– Is er reeds sprake van schimmelvorming, dan verwijdert u die met een borstel. Bij hardnekkige schimmel zal ook het materiaal zelf verwijderd moeten worden.

Vochtige muren: hoe behandelen?

Vochtige muren kunnen voor veel problemen zorgen in uw woning. Vooral als het probleem niet snel aangepakt wordt, kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen.
Vocht in huis is bovendien ook schadelijk voor de gezondheid. U kunt bijvoorbeeld ademhalingsproblemen krijgen en dat kan chronisch worden. Vochtige muren hebben ook last van schimmel, dit is gevaarlijk voor de gezondheid.

Een huis met vochtproblemen zal op den duur ook schade oplopen als er niets aan wordt gedaan. Zo zullen vochtige muren ook het isolatiemateriaal van uw woning aantasten. Dit kunt u ook merken in de stookkosten want die zullen hoger uitvallen dan bij normale omstandigheden.

vochtige murenVocht in huis kan u vaak ook opmerkingen door de muffige en aardse geur in de woning. De oost- of noordzijde van een huis heeft vaak de meest last van vochtige muren omdat de zon daar bijna niet komt en dus blijven de muren vochtiger.

Vochtige muren kunnen behandeld worden, op voorwaarde dat u zowel de oorzaak als de gevolgen van het probleem aanpakt. Enkel een vochtige muur overschilderen zal u niet helpen zolang u de oorzaak niet heeft aangepakt.

Er zijn veel middelen te koop om vochtige muren te behandelen ook zijn er gespecialiseerde bedrijven die u kunt inschakelen. Zorg er ook altijd voor dat het huis goed geventileerd wordt, dit voorkomt ook veel problemen met vocht in uw huis. Een droog huis is een prettig huis!

Een vochtprobleem oplossen: hoe begint u hieraan?

U heeft een vochtprobleem opgemerkt in uw woning of gebouw en u zoekt hiervoor een oplossing? Om een vochtprobleem op te lossen, dient u eerst en vooral de oorzaak te achterhalen van vocht in uw woning. Zo heeft het geen enkel nut om de schimmel op een plafond of muur te verwijderen als niet weet wat de schimmel veroorzaakt heeft.

Als u zelf geen kennis heeft van vochtproblemen, is het aan te raden om advies te vragen aan een professional in vochtbestrijding. Deze mensen kunnen vaak snel en eenvoudig achterhalen waar het probleem zich verschuilt.

Een vochtprobleem oplossen is soms zeer eenvoudig door bijvoorbeeld een lek in de badkamer te herstellen. Een andere oplossing is het injecteren van uw muren met een vochtwerend middel.

Vochtbestrijding: hoe vocht verwijderen?

Een vochtig huis is niet goed voor uw gezondheid en uw woning. Heeft u last van vocht in huis, dan moet dit probleem zo snel mogelijk aangepakt worden.

Vocht in uw woning kan het gevolg zijn van optrekkend vocht uit grondwater, condensatievocht of infiltratievocht. Vocht verwijderen begint bij het vinden van de correcte oorzaak. Zolang u de oorzaak van het vochtprobleem niet kunt aanpakken, heeft het geen enkel nut om bijvoorbeeld schimmel te verwijderen van uw muren.

vocht verwijderen

Optrekkend vocht
U kunt optrekkend vocht verwijderen door de buitenmuren te (laten) injecteren. Er wordt dan een vochtwerend middel in de spouwmuur gespoten waardoor de muur waterdicht wordt.

Condensatievocht
Condensatievocht ontstaat als er sprake is van een groot temperatuurverschil aan de binnen- en de buitenkant van de buitenmuur. Bij enkele beglazing is dat vaak goed te zien. Enkele beglazing dient u te vervangen door dubbele beglazing en de condensvorming kan behandeld worden met een speciale vochtopnemer.

Infiltratievocht
Infiltratievocht dringt binnen via scheuren of poreus materiaal. Grote scheuren moeten gerepareerd worden met een vulmiddel en vervolgens behandeld worden met een vochtwerende coating. Bij kleine scheuren volstaat alleen een coating. Poreus materiaal kan behandeld worden door een vochtwerende beschermlaag aan te brengen.

Het belang van een ventilatiesysteem voor de badkamer

De badkamer is zowat de vochtigste ruimte van iedere woning. Wanneer de vochtige lucht niet kan afgevoerd worden, zit u binnen de kortste tijd met schimmel en vochtproblemen. Het is daarom belangrijk dat u zorgt voor een ventilatiesysteem voor de badkamer.

In principe kan u de vochtige lucht afvoeren door uw badkamerraam enkele uren per dag open te zetten. Dit is echter niet vanzelfsprekend in de winter. Het zou immers zonde zijn dat de warmte vanuit uw badkamer verdwenen gaat door het raam.

Ventilatiesysteem badkamerEr zijn enkele oplossingen om uw de vochtigheid uit uw badkamer af te voeren. Zo kan u een natuurlijke badkamer ventilatie installeren. Dit zijn verluchtingsroosters die de vochtige lucht afvoeren en verse lucht aanvoeren.

Een andere mogelijkheid is het installeren van een mechanisch ventilatiesysteem. Zo wordt uw badkamer nog efficiënter geventileerd dan bij natuurlijke badkamer ventilatie. Hier hebt u ook verschillende soorten in zoals het zeer energiezuinig ventilatiesysteem D met warmterecuperatie.

Daarnaast is het belangrijk dat u in uw badkamer werkt met waterafstotende materialen en dat u de muren schildert met acrylverf. Deze verf is het beste bestand tegen condensatie en vocht.